Turbo Service

Garage van Halst is aangesteld omdat het bedrijf perfect past binnen de doelstelling van Turbo Direct om “kwaliteit in de volle breedte” na te streven.
Het vervangen van een turbo is meestal een kostbare aangelegenheid.

Mede daarom is het van groot belang dat het hele traject, van het stellen van de diagnose tot de daadwerkelijke montage van de turbo, met de daarvoor benodigde deskundigheid wordt doorlopen.
Ook de kwaliteit van de gebruikte onderdelen is zeer belangrijk.

Garage van Halst heeft de benodigde deskundigheid in huis en kan bovendien, als officieel TDSP , beschikken over de zeer specifieke en uitgebreide kennis van turbo's waar Turbo Direct over beschikt.

Daarnaast levert Turbo Direct uitsluitend originele turbo's zowel nieuw als fabrieksruil.

Hiermee is “kwaliteit in de volle breedte” voor u als klant verzekerd.